System Center Configuration Manager (SCCM)

SCCM 12 – SUP/WSUS – Request for principal permission failed #Troubleshooting

System Center Configuration Manager 12’de Software Update Point site system rule kurulduğunda karşılacabileceğiniz hatalardan biride aşağıdaki gibi olabilir.

  1. System.Security.SecurityException: Request for principal permission failed.~~ at Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.CreateUpdateServer(Object[] args)~~ at Microsoft.SystemsManagementServer.WSUS.WSUSServer.ConnectToWSUSServer(String ServerName, Boolean UseSSL, Int32 PortNumber)~~The Zone of the assembly that failed was:~~MyComputer SMS_WSUS_CONFIGURATION_MANAGER 26.11.2016 22:48:34 1908 (0x0774)
  2. Done using Unify\SCCMWsusAdmin credentials SMS_WSUS_CONFIGURATION_MANAGER 26.11.2016 22:48:34 1908 (0x0774)
  3. Remote configuration failed on WSUS Server. SMS_WSUS_CONFIGURATION_MANAGER 26.11.2016 22:48:34 1908 (0x0774)”

Belirlediğiniz kullanıcının WSUS üzerinde yetkisi yok anlamına gelmektedir. Bu durumda izleyeceğiniz yol aşağıdaki gibidir. Computer Management > System Tools > Local Users and Groups > WSUS Administrators bölümünden ilgili kullanıcıyı ekleyerek sorunu aşabilirsiniz.

About author

Mücahid has been to work about 7 years in IT sector. He helps customers for security, backup solution and disaster recovery plans. He is working about technical at ESET Turkey. He is co-founder Unify Türkiye He loves travel, chat, coffee and music. Therefore you can find yourself in his desk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir