Office 365

Office 365 – Powershell’e bağlantı komutları nelerdir?

Windows PowerShell’in komutları çalıştırmak için dört adet güvenlik ilkesi vardır.

Unrestricted: Hiçbir yetkisel kısıtlama olmadan; Tüm Windows PowerShell komutlarını çalıştırılabilir.
llSigned: Güvenilen bir yayımcı tarafından imzalanan Sadece komut çalıştırılabilir.
Restricted: Kısıtlı komut çalıştırılabilir. Windows PowerShell yalnızca etkileşimli modda kullanılabilir.
RemoteSigned: Çalıştırılmadan önce İndirilen komut güvenilen bir yayımcı tarafından imzalanmış olmalıdır.
Get-ExecutionPolicy komutu sayesinde, Windows Powershell üzerinde geçerli olan Restricten Policyi görebiliriz. Policy’i gördükten sonra tüm komutları kısıtlama olmadan çalıştırmak için “Set-ExecutionPolicy Unrestricted” komutunu çalıştırıyoruz.

Office 365 Hizmetine PowerShell İle bağlanma

Connect-MsolService bu komut ile Office 365 yönetici Username ve Password bilgilerini giriyoruz.


Office 365 Admin bilgilerini girdikten sonra, Office 365 Cloud hizmeti içerisinde yapabileceğimiz her şeyi PowerShell komutlarını ile gerçekleştirebiliriz.

Office 365’de arayüzde yapamadığımız işimiz kolaylaştıracak bir kaç PowerSheel komutunu paylaşmak isterim.

Office 365 bulunan mail grup üyelerini dışarı aktarma

$Result | Export-CSV “C:\Users\omer\Desktop\

\All-Distribution-Group-Members.csv” -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Export edilen dosyada hangi grupda olduğu hangi kullanıcın olduğu detaylı bir şekilde göstermektedir.Powershell ile toplu kullanıcı ekleme komutu

Office365’de toplu olarak kullanıcı eklememiz gerekebilir aşağıdaki komut sayasein pratik bir şekilde powershell yazarak kullanıcıları açabiliriz.

DSADD USER “CN=USER1,ou=Company,DC=com,DC=tr” -pwd sifre123

 

Office 365 Lisanslı ve Lisanssız kullanıcıları görüntüleme komutu

Kuruluşunuzdaki tüm lisanssız kullanıcı hesaplarının listesini görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

 

Get-MsolUser -All –UnlicensedUsersOnly

Kuruluşunuzdaki tüm lisanslı kullanıcı hesaplarının listesini almak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-MsolUser -All | where {$_.isLicensed -eq $true}

Bir kullanıcı hesabını silmek için gerekli komut

Remove-MsolUser -UserPrincipalName [email protected]
				

 

Silinmiş kullanıcıyı geri yüklemek için gerekli olan komut

Get-MsolUser -All –ReturnDeletedUsers

AD Kullanıcılarına PowerShell ile SMTP ve E-mail Adresi Ekleme Komutu
Ortamda ADSync var ise Active Directory tarafında e-mail adreslerini gerekli yerelere doldurmak gerekmektedir.
UserPrincipalName ve ProxyAddress başlığında iki alan oluşturuyoruz.Dosyayı C sürücü altına koyuyoruz.

 


İlgili Powershell komutumuzu çalıştırmadan önce Active Directory üzerindeki işlem yapacağımız kullanıcıları belirleyip, o kullanıcıların bulunduğu bir CSV dosyası oluşturuyoruz. 

$Path = “C:\list.csv”
$result = Import-Csv -Path $Path
foreach($item in $result)
{
Get-ADUser -Filter * | Where-Object UserPrincipalName -eq $item.UserPrincipalName | Set-ADUser -Add @{Proxyaddresses=”SMTP:” + $item.Proxyaddresses;mail=$item.Proxyaddresses}
}


Bu komut sonrasında email ve proxy server kısımları dolduğunu görüyoruz.
Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.

Related posts
Office 365

Microsoft 365’te Domain nasıl eklenir?

Office 365

PowerApps ile Kamera kontrolü nasıl yapılır?

Office 365

Hibrit yapıda Office 365 kullanıcıları local kullanıcılar tarafında “Send as” yetkinlendirmesi nasıl yapılır?

Office 365

Office 365'te DKIM kaydı nasıl yapılır?

Portal güncellemelerinden haberdar olun!

 

1 Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir